Muhit

Winner
Muhitlerin kendi sorunlarını kendi çözdükleri ve yaşadıkları yerin planlanmasında söz sahibi oldukları aktif bir platform.

MUHİT, bölgede yaşayanların önerilerini konular altında gruplayarak internet ve mobil ortamda paylaştığı, oyladığı ve çözüm önerileri getirdiği bir uygulamadır. Platform, kamusal alanların kullanımı, erişim ve yürünebilirlik, sürdürülebilirlik, tamir/onarım ve diğer gibi konu başlıklarının tag sistemiyle düzenlenip, kullanıcıların ilgilendikleri konulara kolayca ulaşmasını sağlar.

Konu Başlıklarından Bazıları:

  1. Kamusal Alanların Kullanımı: kıyılar, yeşil alanlar, parklar, meydanlar, çocuk oyun alanları vb.
  2. Erişilebilirlik ve Yürünebilirlik: kaldırımlar, kavşaklar, trafik ışıkları, yaya yolu vb.
  3. Sürdürülebilirlik: su, enerji, atık, geri dönüşüm, ağaçlandırma 
  4. Tamir/Onarım: kanalizasyon, ışıklandırma, kaldırımlar, kent mobilyalarının durumu
  5. Diğer

Oylama sistemi ile yeterince ilgi gören ve aktif kullanıcıların belirli bir yüzdesinin desteğini alan projeler çözüm aşaması statüsüne erişir. Bu aşamada öneriye uygun olacak biçimde aşağıdaki çözüm süreçlerine gidilebilir:

  1. Crowdfunding (Kitle Fonlaması): Belediyelerin yetkilerinin dışında olan konular için tercih edilebilir
  2. Dilekçe: Mobil uygulama arayıcılığıyla yetkili kuruluşlara iletilen dilekçeler gördükleri ilgi ve destek sebebiyle geleneksel yollara göre daha farklı değerlendirilir
  3. Komite oluşturulması: Daha kapsamlı ve kamu kaynaklarını ilgilendiren öneriler için belediye temsilcileri ve muhittekiler bir araya getirilebilir
  4. Diğer
What is the social problem you are trying to solve?: 

Bireyler yaşadıkları yer hakkındaki önerilerini doğru yere iletemiyor, ya da iletse bile cevap alma süresi seneleri aşabiliyor. Bu da kentler gelişirken ihtiyaçların karşılanamamasına sebep oluyor.

Geleneksel planlamada belirli projeksiyon ve standart ölçülere göre kentin gelişimine yön verildiği için belediyeler ve muhitler arasında bir iletişim kopukluğu var. Bu sorun ne kadar da yerel komiteler ile çözülmeye çalışılsa da katılımcıların fiziksel olarak bu süreçte yer alması günlük hayatın yoğunluğu sebebiyle istenilen ölçüde olmuyor. Aktif katılım boşluğu var. Örneğin, yerel katılım projeleri yapan Bursa’nın Nilüfer Belediye’si uyguladığı mahalle komitelerinde istenen çoğunluğa genellikle ulaşamıyor.

Bu sebeple muhitlerin daha söz sahibi ve yapıcı olabilmeleri için kolayca erişebildikleri bir katılım platformuna, yani MUHİT’e ihtiyacı var.

What technology you want to use to solve it?: 

Her yerde yer zaman katılımın sağlanabilmesi hem online hem de mobil platformların geliştirilmesi önemli olacaktır. Bu sebeple hem websitesi hem de IOS, Android tabanlı mobil cihazlara uygun yazılımlar geliştirmeyi planlıyoruz. Javascript ile Appcelerator gibi mobil gelişim çerçeveleri üzerinden mobil cihazlar uygulamalarını kodlamak mümkün olacaktır.

Önerilerin düzenlenmesi için tagleme sistemine ve de çözüm kısmında bir crowdfunding özelliğine ihtiyaç olacaktır. Eğer bir öneri belirli bir konum için yapılıyorsa başvuru sırasında adres ekleme imkani da olacaktır. Bunun için GPS servisleri ya da Ushahidi’nin Crowdmap API’ından yaralanarak konumlama servisi de olmasını planlıyoruz. Aynı zamanda aktif katılımı sağlamak ve öneriler ya da oylamalar için yeterince kullanıcıya ulaşılmasını kolaylaştırmak için Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde paylaşımı mümkün kılmayı hedefliyoruz.

List the objectives of your project linked to the proposed timeline: 

1-3 Hafta: İnternet sitesinin ana çerçevesinin belirlenmesi, bu aşamada belirli semtlerde yerel halk ile yüz yüze mülakat yapılarak ihtiyaç dağılımın analizi

3-6 Hafta:  İnternet sitesinin sonuçlara göre düzenlenmesi, mobil uygulamaların düzenlenmesi, test edilmesi ve troubleshooting’in yapılması

6-8. Hafta: Pilot bölge ya da semt seçiminin yapılması, ilgilenen belediyelerle görüşülmesi

8-10 Hafta: Pilot Bölgede projenin tanıtılması

10-18 Hafta: Projenin pilot bölgede uygulanmaya başlanması ve yeterince oy toplayan ve ilgi gören fikirlerin çözüm aşamasına gelmesi. Aynı zamanda katılımcılardan verilerin toplanması ve ihtiyaçların doğru analiz edilip karşılanması için  veritabanı oluşturulması, bu bilgilerin  bireylerin özel mülkiyeti gözetilerek ve mahremiyeti korunarak  yetkili kuruluşlarla paylaşılması

18 - 21 Hafta: İlgi gören projelerin çözüm aşaması

21 Hafta ve sonrası: Projenin devamlılığının sağlanması ve talep edilen başka bölgelerde uygulanması

How will you encourage people to use your application?: 

Mekanlara, ortak alanlara ve şehrine dair fikri, önerileri olan herkes MUHİT’in hedef kitlesine dahildir. Bu durumda iki çeşit hedef kitle ön görüyoruz: yerleşik muhit (bölgede kayıtlı olarak ikametgah edenler) ve gezgin muhit (günlük hayatında bölgeyi iş, okul, gezme, transit amaçlı kullananlar).

 Katılımı sağlamak için ilgi çekici ve sade tasarımlı afişlerle bölgede kapsamlı bir tanıtım yapılmalıdır çünkü bu tip bir sosyal değişim ve katılım için görsellik çok etkilidir. İlgili basın-medya kuruluşlarında duyurular yapılacaktır. Belediyelerin desteği ile daha geleneksel iletişım yöntemleri de kullanılabilir. Aynı zamanda Sokak Bizim, Aktif Yaşam Derneği, EMBARQ Türkiye gibi STK’ların desteği ve ağlarındaki üyelere ulaşması da daha geniş bir kitlenin katılımı için önemli olacaktır.

 

How are you planning to sustain your project?: 

Maddi kaynağın bir kısmını kendimiz karşılamayı planlasak da, hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacımız olacaktır.

Maddi Kaynak:  Verilerin analitik sonuçlarının muhitlerin özel mülkiyeti gözetilerek ve mahremiyeti korunarak ilgili kuruluşlarla paylaşılmasını öngörüyoruz. Bu kuruluşlar belediyeler ve yerel yönetimler ya da kentsel projelerin tasarımı veya inşaatı ile ilgilenen şirketleri kapsayabilir.

Maddi Destek: İlgili belediyeler, Kalkınma Ajansları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği fonları ile destek sağlanması önemli olacaktır.

Manevi destek: Katılımcı sayısının artması ve aktif olması için gerekli olacaktır. Bu konuda STK’ların desteği ve projenin devamlılığı için ağlarındaki üyelere ulaşması, yeni gelişmeleri duyurması çok önemlidir.

 

Project Owner: People and Organization: 

Ece Ömür: Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama son sınıf öğrencisi, EMBARQ Türkiye’de çalışıyor.

Oytun Emre Yücel: Northwestern Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği mezunu, Paraşüt’te çalışıyor.

Sera Tolgay: Yale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Enerji Bilimleri mezunu, EMBARQ Türkiye’de çalışıyor.