USTAMDAN

Winner
Ustamdan, Anadolu’da kaybolmaya yüz tutmuş,yüzyıllardır süregelen zanaatları canlandırmak ve devamlılığını sağlamak amacı ile tasarlanmış, mobil aplikasyon ile güçlendirilecek bir e-ticaret sitesidir.

Projemiz; markalaşmanın etkisiyle oluşan ,yerel pazardaki küçülme sorununu çözmek için tasarlanmış yerel ürünlerin satıldığı bir e-ticaret sitesidir.

Hedef aldığımız müşteri kitlemiz online alişveriş yapan yurt içindeki ve yurt dışındaki kesimdir. Temel ortağımız olacak zanaatkarlarımızla müşteri arasındaki köprü olmayı hedeflemekteyiz.  

Fikrin, yerel pazarın sürdürülebilirliğini ve piyasadaki saglıklı, çevre dostu ürünlerin değerini arttırmak, ürünler ile birlikte yörenin tarihsel ve kültürel değerini aktarmak, dolayli olarak yöresel turizmi canlandırmak gibi sosyal etkilerinin yanı sıra istihdam oranini arttırmak, ek gelir kaynağı yaratmak, yaşam koşullarını iyileştirmek, ürün pazarını genişletmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi ekonomik getirileri bulunmaktadır.

Ülkemiz nüfusunun %77 sini sehir nüfusu oluşturmaktadır. Bu noktada yerel pazarı şehre taşımak yani var olan küçük pazarı büyük müşteri kitlesi ile paylaşmak, bizim en büyük avantajlarımızdandır. Bir diğer avantajımız ise büyümekte olan pazardır. 2013 verilerine gore internetten alışveriş yapan kişi sayısı 10 milyona ulaşmış olup, pazar yıllık ortalama %35 büyüme hızı ile büyümektedir.(Markafoni, 2013). Ve yine başka bir veriye gore, her 5 kişiden 1’inin internetten alışveriş yaptığı Türk e-ticaret sektörünün girişimciler için büyük potansiyel taşıdığı söylenmektedir. (eticaretmag, 2013) tahminlere göre e-ticaret alanında büyüme devam edecek ancak bu noktada yenilikçi yaklaşımlar kullanan firmalar bir adım öne çıkacaklardır. Bu konuda yapılacak yenilikler de pazara uyum sağlamak, değişimleri rakiplerden bir adım önde takip etmekle olacaktır.

Şirketin sürdürülebilirliği ise esas aldığımız noktalardan birisidir. Dijital dünyanın dinamik olması, yeni teknolojilere ve trendlere adapte olmamız gerektiğini gösterir. Kullanılan teknolojinin yanı sıra kullanıcılardan alınan geri bildirimler, kullanıcı alışkanlıkları, ihtiyaçları ve isteklerinin değerlendirilmesi sürdürülebilir bir zemin oluşturacaktır.

Ustamdan.com internet sitesi aracılığıyla ustaların ürünlerinin satışı gerçekleştirilmektedir. Hikayeli ürün konsepti ile klasik e-ticaret sitesi anlayışından uzaklaşmakta, ürünlerin değeri, ustaların hayatları ve Anadolu’dan gezi notları ile tanıtıcı bir rol oynamaktadır. Böylece e-ticaret altyapısı, müşteriler ile kurulan bağ ile sağlamlaştırılmaktadır.

Sosyal medya hesapları ile güçlendirilen Ustamdan, fotoğraflar, blog yazıları ve videolar ile aktif bir e-ticaret sitesi haline gelmektedir.     

Ustamdan, yarattığı çırak fonu ile sosyal bir girişim olduğunu vurgulamaktadır. Ürün satışlarından gelen karın belirli yüzdesi çırak yetiştirme fonuna aktarılacaktır. Bu fon, ustalarımızın maddi yetersizlik sebebiyle yetiştiremediği çıraklar için kullanılacak, böylelikle mesleklerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Şu zaman için, web sitesi, Instagram ve Facebook hesaplarının aktif olarak çalıştığını söyleyebiliriz.

 

What is the social problem you are trying to solve?: 

Türkiye'de yaşayan bir genç olarak gördügüm en büyük sosyal sorunlardan biri, iç göçtür. Kırsaldan kente doğru sürekli bir nüfus göçü yaşanmakta, potansiyel iş gücü şehre kaymaktadır. Bu sebeple kırsal kesimlerde ekonomik denge bozulmakta, İstanbul, Ankara,İzmir gibi büyük şehirler ise artan nüfus ile baş edemez hale gelmektedir. Ancak daha iyi koşullarda yaşama umudu ile göç eden nüfus, sosyal yaşam zorluklarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Topraklarını, alışkanlıklarını, akrabalarını bırakıp göç etmek zorunda kalanlar için, bir sonraki nesil unutulan değerlerle büyümekte ve geçmişi öğrenememektedir. Aslinda ayni umudu kendi toprakarlarinda hissedebileceklerken.

Bu noktada milli kültürümüz yavaş yavaş asimile olmakta ve biz kökenlerimizi unutmaktayız. Bize özgü olan değerlerimizden koparken, aynı işlerde çalışmakta, aynı kalıplarla büyümekte ve tek tipleşmekteyiz. Sanata, kültüre ve kendi benliğimize yabancılaşmakta, sıradanlaşmaktayız. 

Bunun en büyük nedeni ise yaşanılan sosyo-ekonomik kısır döngüdür. Kırsaldaki bu kısır döngüyü kırmanın en verimli yolunun ise halihazırda devam etmeye calışan yerel ekonomiyi kalkındırmak olduguna inanmaktayım.Tam olarak gördüğüm sorun yerel ekonominin ivmelenerek kaybolmasıdır. İşte bu sorunu çözmek için de Ustamdan olarak, yaşamaya calışan el sanatlarını desteklemeyi ve yerel ekonomiye can vermeyi istemekteyiz.

What technology you want to use to solve it?: 

İnternet bizim en büyük aracımız. Internet sitemiz üzerinden ürün satışı yapıyor, sosyal medya hesaplarımız üzerinden yörelerin tanıtımını gerçekleştiriyoruz.Sosyal medya hesaplarımız;
http://instagram.com/ustamdan
https://www.facebook.com/ustamdan

ve site üzerinden yazılarımızı yayınladığımız blogumuz ile sitemizi güçlendiriyoruz.

Bu noktadaki hedeflerimiz arasında geliştirmek istediğimiz uygulamalar var. Bu uygulama aracılığıyla, ustalar ile iletişimi aktif tutmayı, girdilerini düzenlemeyi ustaları diğer ustalar ile bağlantıda tutabilmeyi hedefliyoruz. Bu uygulamanin eğitimini, yine bir sosyal girişim olan Tarımsal Pazarlama'yı model alarak vermeyi planlıyoruz. Ustaların yakınındaki genç insanlara, çocuklarına, torunlarına bu egitimi vermeyi hedefliyor, aktif bir şekilde ürün takibini uygulama üzerinden sağlamak istiyoruz.

Birinci uygulama, ustalar ile aktif iletişim kurulabilmesi icin geliştirilecektir. Bu uygulama üzerinden ustalar kendilerine gelen siparişi ve kullanıcılar tarafından verilen sitede kendilerine verilen puanlarını görebileceklerdir. Aynı zamanda ürünün kargoda hangi noktada olduğu ustamdan ekibi ve ustalar tarafından takip edilebilecektir. Bu uygulama aracılığıyla belli formatta ürün fotoğrafı çekilebilecek ve ustalarin yeni yaptıkları ürünler aktif olarak ustamdan ekibine gönderilebilecektir.

Ustaların diğer ustalar ile iletişimde kalabilmeleri de bu uygulama ile saglanacaktır. Ustalar atölye çalışması yapmak istediklerinden buradan talep oluşturabileceklerdir.

İkinci uygulama ise sitenin mobile uygun şekilde tasarlanmış bir e-ticaret uygulaması olmasıdır. Özellikleri;

-İnsanlarin gittikleri yerleri gps üzerinden gören uygulama, onları ustalara yönlendirecek ve kullanıcılar gördükleri ürünleri uygulama üzerinden satın alabileceklerdir.

-Bölgelere ve özelliklere göre ürünler kolayca listelenecek ve satın alma işlemi kolaylıkla yapılacaktır.

Üçüncü uygulama ise, kullanıcıların datalarından faydalanarak müşteri alışkanlıkları üzerine bir çalışma elde edilecek ve buna uygun bir uygulama geliştirilecektir. (data mining)  Böylece kullanıcıların istek ve ihtiyaçlarına göre siparişler ve stok sayımı düzenlenecek, yeni yerler ve zanaatler eklenecektir.

Hedeflerimiz doğrultusunda yazılım ve bulut teknolojilerinden faydalanmayı, data mining için oluşturulan programlamaları kullanmayı düşünüyoruz. 

List the objectives of your project linked to the proposed timeline: 

Bu süreçte hedeflerimiz;

İlk yıl projenin amacı, ürün satışlarını hizmete sunmak ve satışları arttırmaktır. Bu nedenle mümkün olduğunca her bölgeden bir ustaya ulaşmak hedeflerimiz arasındadır.

-Ürün çeşitliliğini arttırmak amacı ile geziler sıklaştırılacak, maliyete uygun seyahat planları düzenlenecektir.

-İlk bir yılın sonunda ustalarla karşılıklı güven amacı ile sözleşme imzalanacaktır.

-Dışarıdan gelen alıcıların yüzdesinin (akraba,arkadaş dışındaki) toplam satışta %30 u geçmesi beklenmektedir. İkinci defa satın alan müşteri ve bir başkasına siteyi öneren müşteri kitlesine uygun düzenlemeler yapılacaktır. Bu nedenle özellikle ilk sene müşteri ilişkileri yönetimi üzerine yoğunlaşılacaktır. 

SOSYAL MEDYA

-Video kanalı oluşturulacak, her ay bir usta atölyesinde röportaj yayınlanacaktır. Böylece konsept aylık belirlenecektir.

-Mailing sistemi oluşturulacak böylelikle blog, video haberleri mail yolu ile de kullanıcılara bildirilecektir.

-Usta-Zanaat bilgileri ve yol hikayelerinin anlatıldığı blog kısmında yazılar arttırılacak. Yazılar eş zamanlı Facebook ve Twitter hesabında paylaşılacaktır.

-Instagram ve Pinterest hesabı kulllanıcıları siteye yönlendiren sosyal medya aracıları olacaktır.

MOBİL

- Sitenin mobil aplikasyonu yapılacak, böylece kullanıcılara mobil üzerinden satış imkanı da sunulacaktır.

SERGİ

-İlk yılın sonunda Geleneksel Sanat Sergileri zamanında ürün sergisi düzenlenecek, böylelikle ürünler somut şekilde kullanıcının hizmetine sunulacaktır.

WEBSİTE

-İlk yıl PayPal ödeme sistemine geçilecek, böylelikle kullanıcılara kredi kartı ile alış imkanı sunulacaktır.

-Site modeli incelenecek, uygun modellemelerle sistemi oturtulacaktır.

-Sitenin ingilizce versiyonu düzenlenecek ve sisteme eklenecektir.

YATIRIM/BURS

-KOSGEB’den alınan eğitim sayesinde, hibe ve kredi alınacaktır.

-Proje Kültür Bakanlığına sunulacak, bakanlık sayesinde usta bilgileri ve sergi alanı sağlanacaktır.

GERİ DÖNÜŞÜM

-Beledi Ustası Ethem Tıpırdık ile yapılan görüşmede, deri, yün, iplik gibi materyallerin geri dönüşüm yoluyla yeni ürünlere dönüştürülebileceği söylendi. Böylece müşterilerden gönderilen kullanılmayan materyaller birer kilime dönüştürülebilecek. Bu nedenle benzer projelerle, geri dönüşüm  ürünler arttırılacak , sosyal altyapı genişleyecektir.

İŞBİRLİĞİ

-STK ve örgütlerle, projenin sürdürülebilrliği için ortak projeler hazırlanacak.

-Maliyeti düşürmek ve projenin sosyal gücünü arttırmak amacı ile 3 ayda bir yapılan seyahatlarin yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli kentlerinde ikamet eden üniversite öğrencileri ile birlikte çalışılacak. Böylece öğrenciler sayesinde, seyahata gerek kalmadan ustaların yeni ürünleri sisteme entegre edilebilecek.

5 YILLIK BÜYÜME PLANI

-İlk 5 yıl içerisinde her ilden bir ustaya ulaşmak hedeflenmektedir. 

-Wordpress altyapısı ile oluşturulan site, satışların artması ile daha uygun bir altyapıya geçirilecektir.

-Satışlar ilk yıl adi şahıs şirketi üzerinden yapılmakta olup, daha sonrasında Anonim Şirketi (A.Ş) haline dönüştürülecektir.

SOSYAL PROJE

-İlk 5 yıl içerisinde oluşturulması planlanan çırak yetiştirme projesi ile, karın %10’u projeye aktarılacaktır. Böylece zanaatların sürdürülebilirliğinde müşterilerin aldıkları her ürünün katkısı olacaktır. Yetişen çırakların, website üzerinden ürünlerinin satışı sağlanacak, müşteri katkı sağladığı projenin sürecinden haberdar olabilecektir.

ATÖLYE

-Satışların artması ve usta sayılarının  artması ile ikinci aşamaya geçilecek ve ustalarla atölyeler düzenlenecektir. Böylelikle birkaç günlük eğitim olanakları kullanıcılara sunulacak, müşteriler ürünlerin yapım aşamalarını, ürünlerin atölyesinde görme ve deneyimleme şansı edineceklerdir.

TASARIM

-Şu ana kadar görüşülen ustaların, genç tasarımcılarla çalışmaya hevesli oldukları görülmektedir. Bu nedenle ilk 5 yıl içerisinde, genç tasarımcılar ve ustalar buluşturulacak, geleneksellik modernize tasarımlarla özgün hale getirilecektir.

SERGİ

-Ürün sergileri 3 ayda bir düzenlenecek, İstanbul dışında Ankara, İzmir, Konya, Antalya gibi büyük illerde de sergileme imkanı sağlanacaktır.

-Sergiler Fashion Week, Geleneksel Sanat Sergileri zamanlarına göre düzenlenecek, el sanatları fuarlarına katılınacaktır.

YATIRIM

-İlk üç sene içerisinde %10-15 lik yatırım almak hedeflenmektedir. Mali yatırımın yanı sıra hedeflenen, pazarlama ya da lojistik anlamında alınacak destek olacaktır.

YURTDIŞI

Sitenin üçüncü aşaması yurtdışına satış yapmaktır. Bu nedenle 4.yıldan itibaren yurtdışına satış yapmaya başlanacaktır.

İŞ BİRLİĞİ

-Çeşitli butik otellerle anlaşılacak, ürünler bu sergi alanları üzerinden de satışa sunulacaktır.

-PR Danışmanımız Seyhan Hanım’ın referansı ile THY, Pegasus gibi uçuş firmaları ile anlaşılacak, yazılı basın yolu ile reklam sağlanacaktır.

How will you encourage people to use your application?: 

Yapmış olduğumuz anket araştırmalarına göre, ilk başta düşündüğümüz üç tip müşteri kitlemiz bulunmaktadır.

Birincisi, 20-30 yaşları arasında sırt çantasıyla gezmekten hoşlanan, ancak yer ve taşıma sıkıntısı bulunduğu için gezi sırasında eşya satın alamayan, geri döndüğünde dokunduğu, öğrendiği bildiği ürünü satın almak isteyen kişi.

İkincisi, 30-40 yaşları arasında beyaz yaka çalışan. Yurtiçinde ve yurtdışında müşterileri bulunmakta olan, müşterilerine Anadolu’yu yahut belli bir yöreyi anımsatan kaliteli hediyeler almak isteyen ancak bunun için yeterli zamanı bulunmayan, kaliteli el emeği ürünlerinin nerede satıldığını bilmeyen kişi.

Üçüncüsü, 40 yaş ve üstünde, gezmekten hoşlanmayan ya da gezebilecek durumda olmayan ancak el emeği ürünlerine değer veren ve satın alan kişidir.

Yukarıda belirtmiş olduğum üç tip kitlemiz dışında elbette başka müşterilerimiz de bulunmaktadır ancak bizim ilk müşterilerimizin yukarıda belirtmiş olduğum kitleler içinden olacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle belirlediğimiz müşteri kitlesini daha yakından tanımak, onların ihtiyaç ve isteklerine cevap vermek için uygun stratejiler belirlemekteyiz.

Ustamdan ürünleri hikayeler üzerinden pazarlama stratejisini güder.Usta, Ürün ve Müşteri arasında hikayeler aracılığı  ile bağ kurulmasını sağlar.Bu anlamda alışılagelmiş e-ticaret pazarlama politikalarının dışına çıkar.
Bölgelere özel ürünlerin konulduğu platformda aynı zamanda o yörelerin tanıtımı yapılmakta , bölge turizminin kalkınmasına da katkı sağlanmaktadır.
Müşteriye  özel paketleme stratejisi ile sadık müşteri yaratılmaktadır. Var olan müşteriyi sadık hale getirmek ve yeni müşteriler edinmek amacı ile sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraf, video ve yazılar ile kendi stilimizi yaratmakta ve farklılığımızı ortaya koymaktayız. Diğer stratejilerimiz ise şu şekildedir;

-Şu anda instagram uzerinden ustamdan hesabi ile paylasim yapmaktayız, bir süre sonra insanların yaşadıkları yerler hakkında çektikleri fotoğrafları isteyeceğiz, onlara sorular yönlendirerek interaktif bir hesap olusturma hedefimiz bulunmaktadır. Bu noktada insanlara verilen hediyelerle teşvik sağlanacak, bu şekilde ürün tanıtımları yapılacaktır.

-Siteyi insanlarin kullanmasini teşvik etmek icin alınan ürünler ile ustalarin hikayeleri ve insanlara verdikleri mesaj gönderilecektir. Daha sonrasında mailing yolu ile de bu sürüdürülmeye devam edilecek, müşterilerin yerel ekonomiye yaptıklari katkı ve satın alınan her ürünle yetişen çırakların yetişme süreci müşterilerimiz ile paylaşılacaktır.

-Sırt çantası ile seyahat eden gezginler, gezdikleri yerlerden bir şeyler almak istediklerinde ağır olacağı icin almak istememektedirler. Ustalar aracılığı ile gezginler mobil uygulamaya yönlendirileceklardir.

-Beyaz yakalı çalışanlar çalışanlarına ve müşterilerine hediye alarak calışanlarının farkındalıklarını arttıracaktır. Bu ürünlerin her biri kişiye özeldir. Hediyeyi alan calışanlar kendilerini daha değerli hissedecek ve şirkete baglılıkları artacaktır.

 

How are you planning to sustain your project?: 

İhtiyaçlarımızı sıralayacak olursak;

1. Ekibi genişletecegiz.Sabit fotoğrafçı ve ekip ici destek üyesi aramaktayız.

2. Üniversite ögrencilerinden her yöre için bir temsilci bulunacak ve bu temsilciler ile usta koordinasyonu sağlamayı hedeflemekteyiz

3. Mobil uygulama oluşturulacak, bunun için uygun yazılımlar geliştirilecektir. Yazılım konusunda desteğe ihtiyaç duymaktayız.

Bu durumda hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacımız var. Ekibin genişlemesi icin öğrencilere ve fotoğrafçılara ihtiyaç duymaktayız.

Web sitesinin ve uygulamanın saglıklı olması için ihtiyaç duydugumuz teknik desteğe bütçe sağlamamız gerekiyor.

Ayrıca iki ayda bir yaptığımız ustamdan gezileri, çekim aletleri ve ihtiyaçların alımı gibi konularda maddi destek ihtiyacımız bulunmaktadır.

 

Şimdiye kadarki ihtiyaçlarımızı nasıl sağladığımızı söyleyecek olursam, 

1-Çekim aletlerinin pahalı olması sebebiyle, mühendislik becerimizi kullanıp eminönünden uygun duy ve ampuller alıp kendi çekim ortamımızı yarattık.

2.Fotoğraf makinamızın olmayışı sebebiyle, yakın arkadaşlarımızın makinalarını kullandık.

3.Logo tasarımımız, itü duyuru sayfasına ilan vererek gönüllü bir şekilde tasarlandı. 

4.Site yazılımları çok pahalı olduğu için, tanıdıklarımız aracılığıyla wordpress dersi veren bir eğitmen bulduk ve kendi sitemizi kendimiz geliştirdik.

5.Aras Kargo ile ürünlerimizin %70 indirim ile kargolanacağı konusunda anlaştıkç

6.Geleneksel Sanatlar Derneği ile bağlantı kurduk, ilk usta bilgilerine bu sayede ulaştık.

7.Fikrimize ve bizlere güvenen TRPE Capital ve Girişimcilik Vakfı'ndan burs aldık ve şirketimiz için gerekli tüm sermayeyi bu burslardan karşıladık.

 

Project Owner: People and Organization: 

Ben Müge Ulusoy, Ustamdan’ın iki kurucu ortağından biriyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği son sınıfta okumaktayım. Şu anki ortağım ile üniversitenin ilk yılında İTÜ gönüllülük kulübü( İTÜ TOG) ile gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projeleri sırasında tanıştığımızı söylemeliyim.
Geçen 4 yıllık üniversite hayatımız boyunca çalıştığımız insan hakları, çocuk ve çevre temalı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, girişimcilik ikimizin de hayatının ayrılmaz bir parçasıydı. Katıldığımız onlarca yarışma ve eğitim, bizi tutkulu bir yaşamın ve daha güzel bir dünyanın varlığına inandırdı. Fikrimiz, bir yıl kadar önce Atlas dergisi ile gittiğimiz Gaziantep Fıstık Hasadı şenliği sırasında, bize ilham kaynağı olan bir yemeni ustası ile tanıştık. Sonrasında zanaatkarların hak ettikleri değeri görmediklerini düşündüğümüz için böyle bir proje tasarladık. Dolayısıyla projenin ilk tohumunun belirdiği andan itibaren, ustamdanın içerisindeyim.

Ve en son şunu söylemeliyim ki, ekibe olan inancım,projeye olan tutkum ve kahraman ustalarımız ile toplumda gördüğümüz bu sorunun üstesinden gelebileceğimize olan inancım sonsuzdur.

Müge Ulusoy

Kurucu ortak

ITU Endüstri Mühendisliği

Sosyal medya hesaplarim ;

https://www.facebook.com/muge.ulusoy2

https://www.linkedin.com/pub/m%C3%BCge-ulusoy/67/4b8/bbb

http://fellowsdiaries.wordpress.com/

https://twitter.com/mugeulusoy2

Gökçe Gülcüler

Kurucu Ortak

ITÜ Uçak Mühendisliği

https://www.facebook.com/gokce.gulculer

https://twitter.com/gulculergokce

https://tr.linkedin.com/pub/gökçe-gülcüler/45/6a/696

http://instagram.com/gulculergokce

USTAMDAN

http://www.ustamdan.com/

http://instagram.com/ustamdan
https://www.facebook.com/ustamdan