Kanarya

Finalist
Kanarya iş güvenliği ve iş kazalarını bildirme ve haritalandırma amaçlı bir platform sunmayı, iş güvenliğini arttıracak bağımsız ve merkezsiz iletişim araçları geliştirmeyi hedefliyor.

 

Kanarya * kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir iş güvenliği raporlama ve iletişim uygulamasıdır. Akıllı telefon uygulaması ve web sayfası üzerinden iş kazaları ve güvenlik ihmalleri üzerine rapor toplamayı, toplanan verileri düzenleyerek kamuoyu ile paylaşmayı hedefler. “Yeraltı İletişim” (meshnet) özelliği sayesinde sunucu veya şebeke bağlantısı olmadan sadece akıllı telefonlardan oluşan bir ağ üzerinden haberleşme ve iletişimi mümkün kılar. “Acil Arama” özelliği ile acil durumlarda (örneğin bir göçük esnasında) hangi çalışanların güvende oldukları kolayca sorgulanabilir, cevap fonksiyonu ile kayıp çalışan ve güvende olan çalışan sayılarını kısa sürede tespit edilebilir. Son olarak websayfasındaki “Çelik Track” uygulaması ile çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki politikaları, yasaları ve uygulamaları, politikacıların başarı ve başarısızlıklarını listeleyerek kamuoyunun değerlendirme, takip ve denetimine açar.

*Solunan havadaki değişimlere çok hassas bir kuş olan kanarya karbonmonoksit seviyesindeki en ufak değişime bile çok hızlı tepki gösterir. Bu yüzden eskiden madenlere inen madenciler yanlarına bir erken uyarı mekanizması olarak bu kuşları alırlardı. İş güvenliğinin önemine dikkat çekmek için Kanarya uygulaması ülkemizde çalışma koşulları en ağır ve güvenlik olarak en sorunlu sektörlerden biri olarak madencilik sektöründen işe başlamayı hedefler.

Kanarya - Bağımsız Yeraltı Komunikasyon ve Bilgi Paylaşımı Sistemi

Bu projeyi geliştirmeye destek vermek ister misin? Desteğini bekliyoruz!

Özellikle iş güvenliği uzmanlarından, sendika ve meslek odalarından Kanarya projesine destek ve önerilerinizi bekliyoruz. Bunun için kanaryaapp@gmail.com adresine  info@yourthings.org  adresini cc'leyerek bir mail atmanız yeterli.

 

Çözmeye çalıştığınız sosyal sorun nedir?: 

Türkiye’de hergün 172 iş kazası meydana geliyor ve bu kazalarda 3 işçi hayatını kaybediyor, 5’i ise sakat kalıyor. Bu kazaların önemli bir bölümü madenlerde (inşaat ve taşıma sektörü sonrasında 3. sırada) gerçekleşmekte.

İş kazalarının başlıca sebepleri ve İş Güvenliği Sorunları:

- İş güvenliği ve sağlığı üst yapı organizasyonu eksikliği.

- Yasalardaki eksiklikler.

- Yasaların yeterince sıkı şekilde uygulanmaması,

- Mesleki Denetim eksikliği.

- Kamusal denetimsizlik.

- İşletme içi denetimsizlik.

- Taşeronlaşma.

- İşveren duyarsızlığı.

- Yetersiz uzmanlık, çalışan deneyimsizliği, eğitimsizlik.

- Tek yanlı bilgilendirme.

- Bu sorunlarla aktif mücadele edecek sendikalaşmanın azlığı. Sendikasızlaştırma.

- Kazalar esnasında hangi çalışanın nerede olduğunun bilinmemesi, net kayıp sayılarına ulaşılamaması.

 Kaynak: TMMOB, Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu,  Haziran 2010

Çözmek istediğiniz sorun için ne tür teknolojiler kullanacaksınız?: 

Çözümler:

- işçiler arasındaki iletişimi ve buna bağlı olarak gerekli zamanlarda anonim ve şeffaf bir haberleşme, dayanışma ve raporlama sistemi

- Şebekesiz ve sunucusuz olarak da çalışabilen bir mobil iletişim uygulaması (meshnet ntabanlı)

- iş güvenliği belgeleme ve haritalandırma platformu olarak da basın ve akademik araştırmaların yanı sıra basın yoluyla bir ihbar hattı olarak da kullanılabilecek.

- Anonim olmanın gerekli olduğu durumlarda kullanıcılar KaraKutu sitesine yönlendirilecekler.

- Ping özelliği sayesinde acil durumlarda büyük bir gruptaki insanlar ile (kaybolan işçiler ile) acil iletişime geçerek geri bildirim almak. - Çelik Track: İş Güvenliği Politikaları değerlendirme bölümü

Önerdiğiniz çalışma takvimine göre proje hedeflerinizi sıralayın.: 
  • Şubat 2015 sektör temsilcileri (sendikalar) ile görüşerek applikasyonun kapsamının belirlenmesi.
  • Şubat 2015 Sosyal Paylaşım, Kayıt sistemi (Fotoğraf, Video ve Text) ve Haritalandırma da içeren, aynı zamanda tanıtım amaçlı, işçilerin anonim kalmasını garanti ederek sosyal paylaşım ağlarına bağlı web sitesinin oluşturulması.  
  • Mart 2015 Kullanılacak teknolojilerin seçimi ve tasarım ekibinin oluşturulması.
  • Mart 2015-Mayıs 2015 applikasyonun programlanması ve test edilmesi.
  • Haziran 2015 Applikasyonun indirilebilir şekilde Android markete yüklenmesi ve tanıtımı.
  • Temmuz 2015- Ekim 2015 applikasyonun optimizasyonu.
Uygulamanızı kullanmaları için insanları nasıl teşvik edeceksiniz?: 

Meslek odaları ve sendikalar aracığı ile. 

Basın yoluyla 

Websayfası ve sosyal medya (facebook, twitter, vb.) üzerinden.

 

Projenizi nasıl devam ettirmeyi planlıyorsunuz? : 
  • Projenin geliştirilmesi için yeterli finansal kaynak bulunması.
  • Yazılım ve sistem olarak kullanıma hazır hale getirilmesi.
  • Projenin iş güvenliği konusunda uzman bir kuruma devredilmesi.
Proje Sahibi: 

Amber Platform - Sanat ve Teknoloji Platformu

www.amberplatform.org