Muhit

Winner
Mahalleni değiştirmek senin elinde. Fikirlerini paylaş, beğendiklerini destekle, Muhit'le hayata geçir.

MUHİT, mahallelilerin önerilerini internet ve mobil ortamda paylaştığı, desteklediği ve muhtarların desteğiyle çözümlediği bir uygulamadır. 

Kamusal alanların kullanımı, yeşil alanlar ve parklar, erişim, atıklar ve geri dönüşüm, onarım, belediye hizmetlerinin geliştirilmesi gibi pek çok kentsel sorun MUHİT ile dile getirilebilir. 

180 yıldır halk oyu ile seçilen muhtarlar, Türkiye'de bağımsız ve demokratik yerel yönetimin temsilcileridir. Muhtarlar, günümüzde de belediyelerin aldığı kararlarda  mahalle temsilcileri olarak özel bir konuma sahipler, fakat mahalleliler onların bu yetkisini etkili bir şekilde kullanmamaktadır.

MUHİT ile mahalle tarafından desteklenen fikiler öncelikli projeler olarak çözüm aşamasına geçer ve muhtarlar masası kanalıyla uygulayıcı birimlere iletilir. Aynı zamanda mahalleliler muhtardan ve belediyeden gelen duyurulara kolayca erişebilir. 

Bu projeyi geliştirmeye destek vermek ister misin? Desteğini bekliyoruz!

Türkiye'de yerel yönetimleri ve mahallelerimizi geliştirmek için her türlü önerinizi ve desteğinizi bekliyoruz. Bize muhit.iletisim@gmail.com adresine yazarak ve info@yourthings.org  adresini cc'leyerek ulaşabilirsiniz.

Çözmeye çalıştığınız sosyal sorun nedir?: 

Bireyler yaşadıkları yer hakkındaki önerilerini doğru yere iletemiyor, ya da iletse bile cevap alma süresi seneleri aşabiliyor. Belediyeler ve mahalleliler arasında bir iletişim kopukluğu var.

Bu sorun mahalle komiteleri ile çözülmeye çalışılsa da katılımcıların fiziksel olarak bu süreçte yer alması günlük hayatın yoğunluğu sebebiyle istenilen ölçüde olmuyor. Aktif katılım eksikliği var. 

Bu sebeple muhitlerin daha söz sahibi ve yapıcı olabilmeleri için kolayca erişebildikleri bir katılım platformuna, yani MUHİT’e ihtiyacı var. 

Çözmek istediğiniz sorun için ne tür teknolojiler kullanacaksınız?: 

Her yerde yer zaman katılımın sağlanabilmesi için hem online platform hem de GPS ile uyumlu mobil aplikasyon geliştirmekteyiz. Bu sebeple hem websitesi hem de IOS, Android tabanlı mobil cihazlara uygun yazılımlar geliştirmeyi planlıyoruz. Javascript ile Appcelerator gibi mobil gelişim çerçeveleri üzerinden mobil cihazlar uygulamalarını kodlamak mümkün olacaktır.

Önerilerin düzenlenmesi için tagleme sistemine ve de çözüm kısmında bir crowdfunding özelliğine ihtiyaç olacaktır. Eğer bir öneri belirli bir konum için yapılıyorsa başvuru sırasında adres ekleme imkani da olacaktır. Bunun için GPS servisleri ya da Ushahidi’nin Crowdmap API’ından yaralanarak konumlama servisi de olmasını planlıyoruz. Aynı zamanda aktif katılımı sağlamak ve öneriler ya da oylamalar için yeterince kullanıcıya ulaşılmasını kolaylaştırmak için Facebook ve Twitter gibi sosyal medya sitelerinde paylaşımı mümkün kılmayı hedefliyoruz.

Önerdiğiniz çalışma takvimine göre proje hedeflerinizi sıralayın.: 

1-3 Hafta: İnternet sitesinin ana çerçevesinin belirlenmesi, bu aşamada belirli mahallelerde yerel halk ve muhtarlar ile yüz yüze mülakat yapılarak ihtiyaç dağılımın analizi (bu hedefe ulaşıldı)

3-6 Hafta:  İnternet sitesinin sonuçlara göre düzenlenmesi, mobil uygulamaların düzenlenmesi, test edilmesi ve troubleshooting’in yapılması (günümüzdeki aşama)

6-8. Hafta: Pilot bölge ya da mahalle seçiminin yapılması, ilgilenen belediyelerle görüşülmesi

8-10 Hafta: Pilot bölgede projenin tanıtılması

10-18 Hafta: Projenin pilot bölgede uygulanmaya başlanması ve yeterince oy toplayan ve ilgi gören fikirlerin çözüm aşamasına gelmesi.

18 - 21 Hafta: İlgi gören projelerin çözüm aşaması

21 Hafta ve sonrası: Projenin devamlılığının sağlanması ve talep edilen başka bölgelerde uygulanması

Uygulamanızı kullanmaları için insanları nasıl teşvik edeceksiniz?: 

Mekanlara, ortak alanlara, sokaklara, mahallesine ve şehrine dair fikri, önerileri olan herkes MUHİT’in hedef kitlesine dahildir. Afişler, ilgili basın-medya kanalları ve belediyelerin desteği ile MUHİT’i kullanmaları için insanları teşvik etmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda Sokak Bizim, Aktif Yaşam Derneği, EMBARQ Türkiye gibi STK’ların desteği ve ağlarındaki üyelere ulaşması da daha geniş bir kitlenin katılımı için önemli olacaktır.

Projenizi nasıl devam ettirmeyi planlıyorsunuz? : 

Maddi kaynağın bir kısmını kendimiz karşılamayı planlasak da, hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacımız olacaktır.

Maddi Destek: İlgili belediyeler, Kalkınma Ajansları, Birleşmiş Milletler ya da Avrupa Birliği fonları ile destek sağlanması önemli olacaktır.

Manevi destek: Katılımcı sayısının artması ve aktif olması için gerekli olacaktır. Bu konuda STK’ların desteği ve projenin devamlılığı için ağlarındaki üyelere ulaşması, yeni gelişmeleri duyurması yardımcı olacaktır.

 

Proje Sahibi: 

İrem Korkmaz: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Daniel Swakman: TU Delft, Tasarım ve Mimarlık

Ece Ömür: Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama

Oytun Emre Yücel: Northwestern Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 

Sera Tolgay: Yale Üniversitesi, Siyaset Bilimi