OBJEKTIVno BOLJE

Winner
Nefreti özendiren graffitilerin duvardan kaldırılması konusunda her bireye fırsat veren bir platformdur.

Nasıl çalışır? Belirli bir graffitiyi belirlersin, fotoğrafını çekerek platforma yüklersin ve belirli bir lokasyon ile etiketlersin. Ardından bu aksiyon yerel otoritelere bildirilir. Objektivno Bolje problemi haritalar ve yerel otoritenin tavrı ve graffitinin son temizlenme durumu ile ilgili bilgilendirme sağlar. Daha fazla bilgi için