Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

İşbu belge, kişisel bilgilerin toplanmasına ilişkin gizlilik politikamız ve bu site aracılığıyla verilen hizmetlerin kullanım koşullarının çerçevesini çizmektedir.

Sözleşme Tanımları

Fundacja TechSoup (ileriki bölümlerde FTS olarak anılacaktır) tarafından işletilen TechSoup Europe, aşağıdaki “Kullanım Koşulları”na (“Koşullar”a) tabi olarak bu sitenin (“Site”nin) erişimini ve kullanımını sağlamaktadır. Sitemize erişim sağlamadan veya siteyi kullanmadan önce lütfen işbu Koşulları okuyunuz. Siteye erişim sağlayarak veya siteyi kullanarak, işbu Koşullara tabi olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Koşullar ve Site (aynı zamanda Sitenin içerdiği bilgiler) zaman zaman, size bilgi verilmeksizin güncellenebilir veya değiştirilebilir. İşbu sözleşmeyi kabul ederek, işbu Koşulları periyodik olarak gözden geçireceğinizi kabul etmektesiniz; Siteye sürekli erişiminiz, güncellenmiş veya değiştirilmiş Koşulları kabul etmiş sayılmaktasınız. 

1.Genel Hüküm ve Koşullar

1.1 İletişim Bilgisi

Sitenin kullanımı esnasında e-posta adresinizin talep edilmesi halinde lütfen doğru ve tam bir e-posta adresi veriniz.

1.2 Bilgi ve Hizmetlerin Kullanımı

Sitede yer alan bilgilerin bir kısmının üçüncü şahıslar tarafından sağlanmış olması mümkündür. Her ne kadar FTS bu tip bilgilerin güvenilir kaynaklardan geldiğine inansa da, üçüncü şahıs bilgilerin sponsoru, destekçisi, tavsiyecisi veya lisans sahibi değildir. En açık bilgi için doğrudan üçüncü şahıslar ve/veya onların referanslarıyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bir birey veya kuruluş olarak kaydolduğunuzda, tarafımıza iletilen bilgi gizlilik politikamız çerçevesinde kullanılacaktır.

1.3 Tavsiye

Ne FTS, ne de onun bilgi kaynakları veya kullanıcıları, Site içerisinde yasal, danışmanlık veya benzeri hizmetler veya tavsiyeler benzeri faaliyette bulunmamaktadır. 

1.4 Sorumluluğun reddi

FTS, hiçbir koşul altında, doğrudan veya dolaylı yoldan Sitedeki bilgi, hizmet veya benzeri materyale dayanan bir faaliyetten veya faaliyetsizlikten sorumlu tutulamaz. FTS, işbu Siteyi doğru, açık ve tam tutmak için çabalayacağını beyan etmekle birlikte; kaynakların, yazdığımız veya ürettiğimiz materyal, yazılması veya üretilmesi için sözleşme yaptığımız, bağlantısını paylaştığımız materyal ve kullanıcıların yorumlarından hangisi olursa olsun, Sitede bulunan bilgi, hizmet veya benzer materyalin zamanındalığına, açıklığına ve eksiksizliğine bağlı hiçbir zarar veya kayba karşı garanti vermemektedir.

1.5 Site Kullanımı

Sitenin kullanımı esnasında, aşağıda sıralanan kurallara riayet etmeyi kabul etmiş olmaktasınız: (a) yasa dışı, rahatsız edici, hakaret niteliği taşıyan, şaibeli, müstehcen, hileli, zararlı, tehdit unsuru içeren, fesada temayül eden, nefret söylemi içeren, başkalarının mülkiyet haklarına tecavüz eden (tescilli bir markanın veya bir telif hakkının ihlali de dahil olmak üzere); başkalarının gizlilik veya reklam hakkına tecavüz eden; veya tarafımızdan sakıncalı kabul edilen içerik (“İçerik” sözcüğü, bilgi, veri, metin, yazılım, grafik, ses, fotoğraf, video, mesaj vb. unsur olarak tanımlanmıştır) paylaşımı veya aktarımında bulunamazsınız; (b) başkalarının Site kullanımına müdahale edemezsiniz; (c) Siteyi, yasa dışı olan veya başkalarının haklarına tecavüz eden bir faaliyet yürütmekte kullanamazsınız; (d) Siteyi, reklam veya başkalarına ürün veya hizmet satma amaçlı kullanamazsınız; (e) hiçbir kişi ya da kuruluşun yerine geçemez, veya yalan beyanda bulunamaz ya da bir kişi ya da kuruluşla ortaklığınızı yanlış şekilde sunamazsınız ; (f) yasal olarak paylaşmaya hakkınız olmayan, sözleşmeyle veya mutemete dayalı ilişkilerce koruma altına alınmış İçerik (içeriden bilgi sızdırma veya gizli bilgiler, vb.) paylaşım ya da aktarımında bulunamazsınız; (g) Siteye, İçerik ücretsiz olarak tarafınıza ait değilse veya İçerik üzerinde hak sahibi diğer tüm kişilerin izni olmaksızın Sitede İçerik paylaşımında bulunamazsınız; ve (h) Siteyi, kullanıcılar hakkında kişisel veri elde etmek ve bu verileri saklamak için kullanamazsınız.

1.6 İçeriğin kaldırılması

FTS, kendisi dışında hiçbir tarafın paylaştığı İçerikle ilgili bir ön inceleme gerçekleştirmemekte ve FTS dışındaki tarafların Sitede paylaştığı İçerik hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Mesaj panoları, ve/veya Sitedeki diğer bilgi paylaşım alanları, diğer kullanıcıların fikir ve görüşlerini içerebilir.  FTS Sitedeki hiçbir mesajın veya paylaşımın doğruluğuna dair sorumluluk taşımamaktadır. Sitede paylaşılan herhangi bir İçeriğin hak ihlal unsuru taşıdığını veya yasa dışı olduğunu düşünürseniz lütfen derhal FTS ile iletişime geçin. FTS Sitede görünen veya paylaşılan her türlü İçeriği silme veya değiştirmeden tutma konusundaki yegane takdir yetkisini saklı tutar.

1.7 İçerik Sunma 

Siteye İçerik sunarsanız, FTS’ye, işbu İçeriğin sahibinin FTS’ye, dünya çapında geçerli, telifsiz, devamlı, geri alınamaz, transfer edilebilir, özel haklara tabi olmayan ve bütünüyle alt lisanslanabilir ve kullanılabilir, çoğaltılabilir, değiştirilebilir, uyarlanabilir, yayınlanabilir, tercüme edilebilir, kendisinden hareketle farklı yaratıcı ürünler üretilebilir, dağıtılbilir, performans gösterebilir ve bu tip İçeriği sunabilir (tamamını veya bir parçasını)  ve/veya bu gibi İçeriği her türlü şekilde, medya veya şu an bilinen veya daha sonra geliştirilecek teknolojilerle kullanılabilir bir lisansı olduğunu garanti veya temin etmiş olursunuz. FTS kendisine ulaşan İçeriğin Creative Commons lisanslarından biri altında yayınlanacağını garanti eder. 

1.8 İnternet bağlantıları

Bu site veya üçüncü şahısların başka internet sitelerine bağlantı vermeleri mümkündür. FTS’nin bağlantı verilen sayfalar üzerinde denetimi yoktur, FTS, ilgili sayfalardan erişilen veya ilgili sayfalarda bulunan bilgi, içerik, ürünler veya hizmetlerin sorumluluğunu kabul etmez, bunlar hakkında bir taahhütte bulunmaz. FTS’nin söz konusu bilgi, materyal, ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak yaşanacak her türlü zarar ve kayıp için doğrudan veya dolaylı olarak sorumluluk kabul etmediğini kabul etmektesiniz.

1.9 Üçüncü Şahıslar

Site aracılığıyla e-ticaret konusunda üçüncü şahıslarla yapacağınız yazışmalar, ticari işlemler, veya promosyonlara katılımınız ve bu tip iş ilişkilerine dair tüm hükümler, kurallar, teminatlar veya temsiller, yalnızca ve yalnızca siz ve üçüncü şahıslar arasındadır. FTS’nin bu tip işlemlerin sonucu olarak doğacak her türlü kayıp ve zarara ; veya buna bağlı üçüncü şahısların Sitedeki varlığına ilişkin FTS’nin sorumlu tutulamayacağını kabul etmektesiniz. 

1.10 Tazminat

(a) Siteyi kullanımınızdan; (b) işbu Koşulları ihlalinizden; veya (c) Sitede paylaştığınız İçerikten doğacak tüm sorumluluklar, kayıplar, talepler, iddialar ve masraflardan (makul avukat masrafları da dahil olmak üzere), FTS, ortakları, yönetim kurulu, memurları, temsilcileri, çalışanları, partnerleri ve servis sağlayıcılarının haklarını koruyacağınızı, tazmin edeceğinizi ve zararını karşılayacağınızı kabul etmektesiniz.

1.11 Sitedeki Değişiklikler 

FTS, periyodik olmamakla birlikte, zaman zaman, geçici veya kalıcı olarak Sitedeki bilgi, hizmet ve ürünleri ve/veya diğer İçeriği, duyurarak veya duyurmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.12 Site İçeriğinin Depolanması ve Kullanımı

FTS, sınırlama olmaksızın, İçeriğe erişilebilecek azami gün veya Sitede bulunacağı süre ile ilgili olarak, Sitenin kullanımına dair genel düzenlemeler ve sınırlamalarda bulunabilir. FTS, bu genel uygulama ve sınırlamaları herhangi bir zamanda değiştirmeye dair yegane takdir yetkisini saklı tutar.

1.13 İçerik Mülkiyeti 

Tarafınızca paylaşılan İçerik dışında Sitede yer alan tüm bilgiler ve onların yanı sıra Sitenin düzeni ve tasarımı, FTS’ye, servis sağlayıcılarına veya diğer Site kullanıcılarına aittir ve teliflidir. FTS tarafından açıkça izin verilmediği sürece, Sitede bulunan herhangi bir bilginin tamamını veya bir kısmını, kopyalayamaz, dağıtamaz, satamaz, sunamaz, alt lisanslayamaz veya ondan hareketle yaratıcı işler üretemezsiniz.

1.14 Garanti Koşulları 

İşbu site, sitede bulunan tüm bilgiler ve içeriğin “olduğu gibi” ve “erişilebildiği gibi” sunulduğunu açıkça anlamakta ve kabul etmektesiniz. FTS ve bilgi sağlayıcıları, Site ve içerdiği tüm bilgi, hizmet ve materyallere dair, sınır olmaksızın, açık ve dolaylı tüm pazarlanabilirlik, özel amaçlara uygunluk ve ihlal etmeme durumuna ilişkin zımni garanti vermeyi reddetmektedir. FTS, (a) sitenin beklentilerinize karşılık vereceğini veya siteden elde edilecek sonuçların tatmin edici olacağını; (b) sitenin kesintisiz, zamanlaması uygun, güvenli veya hatasız olacağını;  (c) hiçbir ürünün, bilginin veya site aracılığıyla elde edilecek benzer bir materyalin beklentilerinize karşılık vereceğini; (d) sitedeki her yanlışın düzeltileceğini garanti etmez. FTS’den veya siteden elde edeceğiniz hiçbir sözlü veya yazılı tavsiye veya bilgi Koşullarda açıkça belirtilmedikçe garanti teşkil etmez.

1.15 Sorumluluğun Sınırlandırılması

FTS veya ortakları, yönetim kurulu, memurları, temsilcileri, çalışanları, partnerleri veya servis sağlayıcıları hiçbir durumda, hiçbir özel, dolaylı, cezai, tesadüfi, örnek teşkil eden veya sonuç olarak doğan, kullanım, iş, veri veya kar kaybı nedeniyle dava açılması veya benzeri durumlarda, sözleşme ihlali, haksızlık (ihmal de dahil olmak üzere), ürün sorumluluğu veya benzeri konularda, söz konusu zararların mümkün olduğu yönünde önceden bilgilendirmede bulunmuşsa bile sorumluluk kabul etmez. Yukarıda belirtilen sınırlı sorumluluğun işbu kullanım koşullarının temel unsurlarından olduğunu ve sitenin, bu sınırlı sorumluluğun yokluğunda siteyi kullanamayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Eğer, yargı mercii sınırlı sorumluluk unsurlarına müsaade etmezse, yukarıda bahsi geçen sınırlamalar sizin için geçerli olmaz.

1.16 Fesih

FTS, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden bilgi vererek veya vermeyerek, Koşullara veya Topluluk Kurallarına uymamanız halinde de dahil olmak üzere sınırlama olmaksızın, Siteyi kullanmanızı askıya alabilir veya feshedebilir, ve Siteden herhangi bir gerekçeyle herhangi bir İçeriği kaldırabilir ve herhangi bir sebeple silebilir. FTS ayrıca gelecekte Siteye erişmenizi de engelleyebilir. FTS, buna benzer askıya alma, fesih veya gelecekte erişimi engelleme gibi durumlarda size karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaktır. İşbu Koşulların hüküm ve koşullarının, daha sonraki değişikliklerine itiraz etmek isterseniz, işbu Koşulları kabul etmediğinizi ivedilikle FTS’ye bildirmeniz sonrasında, fesih de ivedilikle yürürlüğe girecektir. İlgili mevzuatın öngördüğü kapsam dahilinde, bu Koşulların hüküm ve koşulları, fesihten sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

1.17 Duyurular

FTS tarafından yapılacak duyurular size e-posta veya posta yoluyla gelebilir.

1.18 Genel Hükümler

İşbu Koşukklar, siz ve FTS arasındaki toptan antlaşmayı sağlar ve Siteyi kullanımınızı idare eder, siz ve FTS arasında daha evvelden Site hakında (işbu Koşulların daha önceki versiyonları ile sınırlı olmaksızın) yapılmış tüm antlaşmaların yerine geçer. İşbu Koşullar ve işbu Koşullarına veya Siteye bağlı olarak doğacak tüm anlaşmazlıkların çözümü, hiçbir kanuni ilke çatışmasına yol açmaksızın Polonya kanunlarına uygun olarak idare edilmeli ve yönetilmelidir. FTS'nin kanuni hükümlerin kesin icrası konusunda zühulu halinde, işbu Koşullar, feragat, yazılı hüküm veya hak yerine geçmez. İşbu Koşulların herhangi bir yazılı hükmü geçersiz veya yürürlüğe konmaz olursa, işbu Koşulların halan yazılı hükümleri, koşullarına uygun şekilde uygulanır. İşbu Koşullardaki bölüm başlıkları kolaylık sağlamak amaçlıdır ve kanuni veya akdi bir tesire sahip değildir. Aksini iddia eden bir kanun veya tüzük maddesi olsa bile, bu talep ilk kez meydana geldikten 1 yıl geçmesinden sonra FTS’ye karşı bir şikayette bulunma hakkınızdan feragat etmektesiniz.

1.19 Anlaşmazlıkların Çözümü

Taraflar arasında, işbu koşullara bağlı anlaşmanın sağlanamadığı ihtilaflı durumlarda Varşova bölge mahkemeleri yetkilidir.   

2. Gizlilik Politikası

İşbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”) sizi FTS’nin (“FTS”, “biz” veya “bizim”) politikaları ve prosedürleri hakkında bilgilendirme amacı taşımaktadır. Sizin Kişisel Bilgilerinizin (aşağıda açıklandığı şekliyle) gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. TechSoup Global (“Web Siteleri”) tarafından yönetilen bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, işbu Gizlilik Politikasının koşullarına uygun olarak Kişisel Bilgilerinizi toplamaktayız.

2.1. Tanımlar

“Hesap”, bir Profil hesabı anlamına gelmektedir.
“Anonim Bilgi” Kişisel Bilginizle ilgili veya ona bağlı olmayan bilgi anlamına gelmektedir; Anonim Bilgi, bireylerin kimliklerinin açığa çıkmasına müsaade etmez.

"Kişisel Bilgi” isminiz, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz, ve benzeri bilgilerinizle ilgili bütün umuma kapalı bilgiler de dahil olmak - ancak bunlarla sınırlı olmamak - üzere sizin iletişim bilgileriniz anlamına gelmektedir.

 2.2. Ziyaretçi Rızası

Web Sitelerimizi ziyaret ederek ve Web siteleri aracılığıyla erişilen hizmetleri (“Hizmetleri”) kullanarak, işbu Gizlilik Politikası gereğince Kişisel Bilgilerinizin işlem görmesine açıkça rıza göstermektesiniz. Kişisel Bilgileriniz, Amerika Birleşik Devletleri ve Polonya Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yasaların daha az sıkı olduğu ülkelerde olduğu gibi, alındığı ülkede de işlem görebilir. Hizmetleri kullanarak veya Hizmetleri kullanırken Kişisel Bilgilerinizi ibraz ederek, bu tür süreçlere açıkça riza göstermektesiniz. Hizmetlerimizin güncel kullanıcısı olmayan bir kişi veya kuruluşun Kişisel Bilgilerini kullanmanız halinde, söz konusu kişi ya da kuruluşun onayına sahip olduğunuzu beyan etmektesiniz.

2.3. General Security /Genel Güvenlik

FTS, denetimimiz altındaki Kişisel Bilgilerin kaybını ve kötüye kullanımını önlemek için ticari açıdan makul fiziksel, elektronik ve idari önlemler almaktadır. Ancak FTS de dahil olmak üzere hiçbir şirket veya kurum Web Sitelerimizdeki Kişisel Bilgi toplamaya bağlı güvenlik risklerinin tamamını bertaraf edebilir. (Daha fazla bilgi için bkz. Genel Hüküm ve Koşullar)

2.4. Topladığımız Kişisel Bilgiler

Bize kendi isteğinizle verdiğiniz Kişisel Bilgileri toplamaktayız:
Kayıt – Sitemize veya hizmetlerimize kaydolduğunuz sırada, adınız, seçtiğiniz kullanıcı adınız ve şifre, bize ilettiğiniz esas e-posta adresi ve Hesabınıza dahil etmek istediğiniz farklı bilgiler gibi, kendinizle ilgili bilgi vermeniz istenebilir.
Giriş – Bazı hizmetlere erişebilmeniz için bir e-posta adresi ve şifre ile giriş yapmanız gerekir, biz bunu Hesabınız olarak adlandırıyoruz. Eğer hizmetlerimize mobil telefonunuzdan erişim sağlıyorsanız, kullanıcı adı ve şifrenize alternatif bir delil olarak telefon numaranız ve bir PIN kodu gitmeniz de mümkün olacaktır.
Sitemizin kullanımı – Hizmetlerimizle nasıl etkileşim kurduğunuzu anlamamızı sağlayan bilgiler toplamaktayız. Bu bilgilere kullandığınız Web tarayıcısı, IP adresiniz, lokasyonunuz, çerezler ve diğer eşsiz çevrimiçi kimlik verileri dahildir.
Paylaşım veya yorum – Hizmetler dahilinde herhangi bir paylaşım veya yoruma Kişisel Bilgiler girdiğinizde bu gibi bilgileri de toplamaktayız.
Anketler – Anketlerimizden birini yanıtladığınızda söz konusu anket yanıtlarında bulunan tüm bilgileri toplamaktayız.
Geri dönüşler ve destek talepleri –Bize geri dönüş yaptığınızda veya bizden destek talebinde bulunduğunuzda geri dönüş ve destek talebinizdeki bilgileri toplamaktayız. 
İletişim – Bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçtiğinizde, e-posta adresinizi ve gönderdiğiniz e-postadaki tüm bilgileri toplamaktayız.
Çevrimdışı kaynaklar – FTS zaman zaman, telefon veya faks benzeri çevrimdışı kaynaklardan hakkınızdaki Kişisel Bilgileri toplamaktadır, bu bilgiyi, çevrimiçi elde edilen diğer bilgilerle birleştirerek sağladığımız hizmetleri iyileştirmek için kullanabiliriz. 

2.5. Teknoloji Vasıtasıyla Topladığımız Bilgiler

Web Sitelerimizden herhangi birinin bir bölümüne erişim sağladığınızda, Web sunucu yazılımımız, ağ bağlantınızın ve Web tarama yazılımınızın sağladığı bilgileri otomatik olarak kaydeder, bu bilgilere ağ bağlantınızın Internet Protokol (IP) adresi ve kullandığınız Web tarayıcı yazılımı ve işletim sistemi dahildir. Web sunucumuz ayrıca talep ettiğiniz dosyanın URL’sini, güncel tarih ve saati ve Web tarayıcınızla son görüntülediğiniz Web sayfasının bilgilerini de kaydedebilir. 

Web Sitelerimizde, giriş bilgilerinizi (varsa) ve Hizmetlere ilişkin kişisel tercihlerinizi kaydetmek için çerezler kullanmaktayız. Bu çerezler hem oturum çerezleri (tarayıcınızı kapattığınızda süresi dolar), hem de kalıcı çerezlerdir (siz onları silene kadar bilgisayarınızda kalmaya devam eder). 
Çerezleri aşağıdakiler için kullanabiliriz:
1. Tercihlerinizi ve Ayarlarınızı kaydetmek.
2. Giriş sırasında Kimlik Doğrulama. 
3. Hedef odaklı reklam. 
4. Site Analizleri. 

Google, Inc. (“Google”) şirketinin sunduğu bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Google Analytics Web Sitelerimizin kullanımıyla ilgili bilgi elde etmek için çerezler ve sayfa etiketleri kullanmaktadır. Çerezlerin sağladığı bilgiler (IP adresleri de dahil olmak üzere) ve sayfa etiketleri, Google sunucularına aktarılmakta ve söz konusu sunucularda saklanmaktadır. Söz konusu bilgiler daha sonra analiz edilebilmekte ve Web Sitesinin etkinliği konusundaki raporlar için derlenmektedir. Google sunucularında saklanan bilgilerin kullanımı ve açıklanması, FTS’nin değil, Google’ın gizlilik politikası kapsamındadır.    
Web tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri etkisiz kılma veya kabul etmeme seçeneğiniz mevcuttur. Eğer çerezleri etkisiz kılarsanız, yine de Web Sitelerimize erişiminiz mümkündür. Ancak Web Sitelerimizin bazı özelliklerini kullanamazsınız.

Çerezlerin kontrolü:
1. Çerezleri Engellemek için Tarayıcı Kontrolü. Tarayıcıların çoğu çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır, ancak genelde tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz. 
2. Çerezleri Silmek için Tarayıcı Kontrolü. Eğer çerezleri kabul ederseniz, daha sonra silebilirsiniz.
3. İzlenmeme ve “Takip Etmeme” için Tarayıcı Kontrolleri. Bazı yeni tarayıcılar “Takip Etmeme” özelliklerine sahiptir. Bu özelliklerin birçoğu, etkinleştirildiğinde, web sitelerine takip edilmek istemediğinizi belirten bir sinyal gönderirler veya tercih belirtirler. Bu siteler, sitelerin gizlilik uygulamalarına bağlı olarak, söz konusu tercihi belirtmiş olsanız bile takibe benzer faaliyetlerde bulunabilirler.

Bu bilgileri, etkin şekilde çalışmak için topluyoruz ve sağladığınız bu bilgilerin bir kısmı doğrudan bize, bir kısmıysa iş ortaklarımız veya partnerlerimiz gibi doğrudan topladığımız verileri paylaştığımız başka kaynaklara açık olarak kullanılıyor. Kaynak gözetmeksizin, bilgilerin özenle kullanılması ve özel hayatınızın korunması gerektiğine inanıyoruz.

2.6. Topladığımız Bilgilerine Kullanımı

Bize ibraz ettiğiniz Kişisel Bilgileri, genellikle size söz konusu Hizmetleri sunmak, taleplerinize cevap vermek, Hizmetleri geliştirmek ve size ek bilgi, fırsat ve işlevsellik sağlamak için kullanmaktayız. Ayrıca, Kişisel Bilgilerinizi sizleri Hizmetler ile ilgili güncellemelerden haberdar etmek için de kullanabiliriz.

Eğer bize geri dönüş sağlarsanız, bu geri dönüşü, söz konusu geri dönüşü Kişisel Bilgilerinizle birleştirmeden, her türlü amaç için kullanıp açıklayabiliriz. Bu tip iletişim yöntemlerinde bulunan tüm bilgileri toplamaktayız ve içerdiği Kişisel Bilgileri işbu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmaktayız.

Kişisel Bilgilerinizden, kimliğinizi açığa çıkaran bilgileri çıkararak (isminiz gibi) Anonim Bilgiler elde edebiliriz. Anonim Bilgileri, sınırlama olmaksızın istediğimiz gibi kullanabilir ve açıklayabiliriz.  

2.7. Bilgilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Anonim Bilgileri partnerlerimiz, sponsorlarımız ve bağışçılarımızla paylaşabiliriz. Örneğin, kişisel örgütlenmelerle ilgili Anonim Bilgileri, hizmetlerimize erişimin devamını sağlamak veya partnerlerimizle dışa dönük programlar geliştirmemiz gerektiğinde fon bulmak için paylaşabiliriz. İşbu Gizlilik Politikasında aksi beyan edilmediği sürece, siz bizden paylaşmamızı istemez ya da paylaşmamıza müsaade etmezseniz, Kişisel Bilgilerinizin üçüncü şahıslara açıklamamakta ve üçüncü şahıslarla paylaşmamaktayız. 

Kişisel Bilgilerinizin bir bölümünü veya tamamını ortaklarımızla paylaşabiliriz, ve tüm ortaklarımızdan, FTS’nin paylaştığı Kişisel Bilgileri kullanma sırasında işbu Gizlilik Sözleşmesine riayet etmelerini talep ediyoruz. Bilgilerin paylaşılması hakkındaki seçimleriniz, aşağıda, “Kişisel Bilgilerinize İlişkin Seçimleriniz” adlı bölümde düzenlenmiştir. Eğer şirketimiz veya hisselerimizin tamamı ya da bir kısmı başka bir şirketçe satın alınırsa, Kişisel Bilgileriniz de büyük olasılıkla aktarılan bilgiler arasında yer alacaktır. Bu tip transferlerin gerçekleşebileceğini ve FTS’yi veya hisselerinin bir kısmını alan kişinin, işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde Kişisel Bilgilerinizi kullanabileceğini kabul etmektesiniz. FTS’nin, Kişisel Bilgilerinizi aşağıda sıralanan durumlarda paylaşacağını da kabul etmektesiniz.
  
Hüsnüniyet ilkeleri çerçevesinde gerekli olduğuna inandığımız takdirde (sizin de bu konuda verdiğiniz izinle) aşağıdaki hallerde sizden aldığımız Kişisel Bilgileri açıklayabiliriz (a) ilgili kanunlara uygunsa veya tabi olduğumuz mahkeme çağrılarına veya uymamız gereken talimatlara yanıt verebilecekse, (b) sizinle kurmuş olduğumuz antlaşmayı uygulamak ve Gizlilik Politikasını uygulamak, veya (c) FTS’nin, Web Sitelerinin diğer kullanıcılarının ve üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını korumak ve savunmak.

2.8. Kişisel Bilgilerinize İilişkin Seçimleriniz

FTS düzenli aralıklarla haber bültenleri ve tanıtım bildirileri yayınlar (a) size etkinliklerimizden haberdar etmek için, (b) size özel tanıtım ve fırsatlar, etkinlikler ve araştırmalara katılma şansı sağlamak için, ve (c) dış ortaklarımızın organizasyonlarını duyurmak için. Bu e-postalar daima FTS’den ve/veya FTS’nin Türkiye’deki proje ortağından gelecektir. İletideki yönlendirmeleri takip ederek aboneliğinizi iptal edip buna benzer iletileri almamayı seçebilirsiniz.

Ayrıca, gönderilmesi gerektiğini düşündüğümüzde, e-posta yoluyla bazen idari site ve hizmet duyuru güncellemeleri de alabilirsiniz (bununla sınırlı kalmamakla beraber Hizmetler, Kullanım Şartları veya Gizlilik Politikasını değiştirdiğimizde bildiri gönderilmesi gibi). Doğaları gereği tanıtıcı olmayan bu duyurular, Hizmetler, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası hakkında önemli bilgiler içerdiğinden, onları almamayı seçmeniz mümkün değildir. Ancak, bu duyuruları da almak istemezseniz, Hesabınızı (veya Hesaplarınızı) feshetmeyi seçebilirsiniz. Hesap bilgilerinizin bu şekilde feshedilmesinin, Kişisel Bilgilerinizin güncel veritabanlarımızdan silinmesine neden olabileceğini anlamaktasınız. Hesabınızın feshedilmesi ve buna bağlı olarak bilgilerinizin silinmesiyle ilgili olarak size karşı hiçbir yükümlülük taşımamaktayız. Bazı durumlarda, Kişisel Bilgilerinizin silinmesini talep ettiğinizi ancak bizim (hukuki veya farklı bir nedenle) bu bilgileri silmememiz ve saklamamız gerektiğine dikkatinizi çekiyoruz (veya bu bilgileri belirli bir süre sakladıktan sonra, talebinize ancak gereklilikleri yerine getirdikten sonra, belirli bir süre sonra yanıt vermiş oluruz).  

Sizden aldığımız, sizin hakkınızdaki bilgileri silerken bu bilgiler güncel veritabanlarımızdan silinecek, ancak arşivlerimizde kalacaktır.

2.9. Kayıtlı Bilgileri Değiştirme

Kişisel Bilgilerinizden herhangi birini değiştirmek isterseniz, bilgi değişiklik, düzeltme veya silme talebinizi info@yourthings.org adresine gönderebilirsiniz. 

2.10. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

İşbu gizlilik beyanı yalnızca ve yalnızca Web Siteleri aracılığıyla elde edilen bilgilere uygulanabilir. Web Sitelerimiz sizin rahatınız için dışarıdan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir, ve bu bağlantılar bu web sitelerini veya içeriklerini desteklediğimiz anlamına gelmez. FTS’nin diğer web sitelerinde sunulan içerik ve diğer web sitelerinin gizlilik uygulamalarını denetlemez, gözetim altında tutmaz ve bunlar hakkında sorumluluk kabul etmez. Ziyaretçilerimizin, Web Sitelerimizden ayrılırken, hakkınızda bilgi toplayan tüm tüm üçüncü şahıs web sitelerinin gizlilik politikalarını okumasını destekliyoruz.

2.11. Hizmetlerin Paylaşıma Açık Alanları

Hizmetlerin, mesaj panoları gibi paylaşıma açık bölümlerine Kişisel Bilgilerinizden herhangi birini girmeniz halinde, söz konusu Kişisel Bilginin, Hizmetlerin bu alanlarına erişimi olan herkes tarafından görünür olacağını lütfen unutmayınız. FTS, bu konuda denetleme yetkisine sahip değildir ve diğer kullanıcıların bu gibi Kişisel Bilgileri kullanması veya açıklaması konusunda size karşı sorumluluk kabul etmez.

2.12. Reşit olmayanlara ilişkin

İşbu web sitesi 13 yaşın altındaki kişiler için tasarlanmamıştır. 13 yaş altı ziyaretçilerin Kişisel Bilgilerini bilinçli olarak toplamıyoruz.
Ebeveyn izni olmadan reşit olmayanlar ile pazarlama amacı ve promosyon tekliflerine ilişkin iletişim kurmayacağımızı taahhüt ederiz.

2.13. Sorular ve Yorumlar

Gizlilik Politikası veya FTS sitesi kullanımlarına ilişkin sorularınız varsa, lütfen bizimle irtibata geçmekten çekinmeyiniz: info@yourthings.org

2.14. Gizlilik Politikası Güncellemeleri

İşbu Gizlilik Politikası, bazen gözden geçirilerek değiştirilmektedir. İşbu Gizlilik Politikası metninde belirgin değişiklik yapmamız halinde, size Web Sitesi ara yüzü aracılığıyla; veya e-posta adresinizi verdiyseniz e-posta ile bilgi vereceğiz. E-posta adresinizi daima güncelleme sorumluluğu tarafınıza aittir. Eğer bize vermiş olduğunuz son e-posta adresi geçersizse, veya herhangi bir sebepten ötürü size yukarıda bahsi geçen duyuruyu iletmekten acizse bile, söz konusu duyuruyu içeren e-posta gönderimiz size ulaşmış ve sizi duyurudaki değişiklikler hakkında bilgilendirmiş sayılır. İşbu Gizlilik Politikasında yapılan tüm değişiklikler, Web Sitelerimizin yeni kullanıcıları için derhal ve kendiliğinden yürürlüğe girer; aksi takdirde yeniden düzenlenmiş Gizlilik Politikası paylaşıldıktan veya size gönderildikten otuz (30) gün sonra yürürlüğe girer ve, bu süreden sonra Web Sitelerine sürekli erişiminiz veya Hizmetleri sürekli kullanımınız yeniden düzenlenmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir.
 
Bu Gizlilik Politikası son olarak 9.10.2014 tarihinde güncellenmiştir.