Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าหากลูกค้าต้องการให้เราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.ลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความปรานีชำระเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้ควรต้องชำระเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าหากไม่ถูกข้อตกลงข้างต้น ทางเราบางครั้งก็อาจจะจัดการจัดส่งในวันทำการต่อไปสำหรับเพื่อการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(หากมี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความปรานีแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดงานซึ่งสามารถติดต่อได้ ให้แก่เราด้วย เพื่อทางเราจะได้ตรวจดูเส้นทางและยืนยันการจัดส่งกับทางผู้รับได้อย่างถูกต้อง อนึ่งทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการแก้ไขเนื้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ทางลูกค้าควรต้องตรวจตราเนื้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนกระทำสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความปรานีให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับซึ่งสามารถติดต่อได้ เราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการแก้ไขเนื้อความภายหลังสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าหากสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อาจจะมีค่ารถเพิ่มเติมสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าควรต้องตรวจดูสถานที่จัดส่งให้กระจ่าง ถ้าหากข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางเราจะปัดความรับผิดชอบความย่ำแย่อะไรก็ตามทั้งนั้น