Tag: พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน

พวงหรีดช้อน พวงหรีดช้อน พวงหรีดที่ความคุ้มราคา นำไปใช้คุณประโยชน์ต่อได้ พวงหรีดช้อน หนึ่งในพวงหรีดแสดงความระลึกถึงรูปแบบใหม่ที่ หรีด ณ วัด กระหยิ่มใจนำเสนอ เป็นการดีไซน์โดยการนำข้าวของเครื่องใช้อย่างเครื่องครัวซึ่งเป็นของใช้พื้นฐานในชีวิตทุกคนมาประยุกต์ใช้รวมทั้งปรับปรุงให้กำเนิดคุณประโยชน์สูงสุดในหลายด้าน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดจำนวนขยะจากการใช้พวงหรีดที่สลายตัวยาก รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิต เพราะเมื่อเสร็จสมบูรณ์พิธีการสามารถนำช้อนจากพวงหรีดไปใช้หรือบริจาคแก่วัด ผู้ที่ขาด หรือผู้ที่อยากได้ต่อได้เหมือนกัน พวงหรีดช้อนของพวกเรา มีให้ทุกคนเลือกถึง 8 ต้นแบบ แต่ละแบบถูกประดับโดยการใช้ช้อนกลางสแตนเลสอย่างดี จำนวน 40 คัน งาม ทันสมัย เป็นผู้แทนแสดงความระลึกถึงผู้ตายได้อย่างสมเกียรติทีเดียว