Tag: พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ขอบคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอกซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญทำทานมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ   ยุคเก่าเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมากมาย แทบไม่เหลือเค้าโครงเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุทธยา เมื่อก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรที่มาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) รวมทั้งพระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) รวมทั้งวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมากมาย ท่านทั้งสองมีใจเชื่อถือในศาสนาพุทธรวมทั้งอยากสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงจึงได้ซ่อมวัดตรงข้ามขึ้นให้เกิดความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดขึ้นทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางศาสนาพุทธกระตุ้นให้เกิดมีการวิวาทกันบ่อยครั้ง จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทแทบไม่ให้มองเห็น จึงมีชื่อเสียงชินปากกันต่อมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี อุโบสถข้างหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำอบรมสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แหวกแนว เป็นศิลปะนานาประเทศร่วมสมัย มีรูปปั้น เทพเจ้า นางอัปสร ตัวการ์ตูนต่างๆเช่น หมีพูห์ ปิกาจู มิกกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งที่มีชื่อเสียงว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ รวมทั้งรูปปั้นต่างๆอีกทั้งสมัยโบราณ รวมทั้งยุคใหม่ ทำขึ้นเพื่อยั่วยวนใจให้ประชาชนนชนแบบใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นสิริมงคล รวมทั้งได้ดูประติมากรรมที่สวยงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย